Digi-tools

Powerpoint ICT Basis

Digitalisering in het onderwijs

DigCompEdu is een referentiekader dat in eerste instantie ontwikkeld werd voor leerkrachten. Er wordt namelijk duidelijkheid geschept in de verwachtingen naar hun professionele ontwikkeling.

Het bestaat uit 24 competenties, in 6 gebieden. Het beschrijft in detail hoe digitale technologieën kunnen worden gebruikt om onderwijs en vorming te verbeteren en te innoveren.

 

Voor het uitwerken van een digiprofessionalisering van leerkrachten putten we dus uit domein 2 tot 5, met name de pedagogische kern van dit kader.  We kijken hier vooral naar de vaardigheden die onze leerkrachten nodig hebben om effectieve, toegankelijke en innovatieve leerstrategieën te stimuleren, door digitale hulpmiddelen die we ter onze beschikking hebben, in te zetten in de lespraktijk. Enerzijds in een blended lespraktijk, maar anderzijds ook in een fysieke klas zullen deze digitale competenties een rol spelen.

 


De verschillende niveaus

Naar analogie van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde talen, waarin er taalbeheersingsniveaus worden beschreven, zijn er voor het benoemen en meten van de digivaardigheid ook gelijkaardige niveaus, gaande van beginner A1 tot en met pionier C2.

 Hierin wordt omschreven welke kennis, vaardigheden en attitudes een ICT-gebruikende leerkracht beheerst. 

Dit raamwerk biedt enerzijds een uitermate geschikt referentiekader om een digiprofessionalisering te kaderen en een leidraad om het bestaande professionaliseringsaanbod aan te passen aan het profiel van de gebruiker (van beginner tot….) en in de ICT-vaardigheden van de docenten te versterken zodat ze meekunnen in deze alsmaar sneller digitaliserende wereld en onderwijspraktijk.
Tools 

Voor wie?