Frans

Zakelijke taaltraining Frans

Van beginner (A1) tot en met halfgevorderde (B1)

Communiceren met klanten

Zichzelf, een product, het bedrijf voorstellen

Klachten behandelen

Vergaderen

Telefoneren

....

Algemene taaltraining Frans

Van beginner (A1) tot en met halfgevorderde (B1) 

Kies de vaardigheden die je wil oefenen: spreken, luisteren, lezen, schrijven

Kies de domeinen en contexten waarin je wil communiceren

Bepaal zelf je doel